radio

 

W związku z dużym zainteresowaniem naszym Festiwalem sugerujemy, aby redakcje zainteresowane udziałem swoich dziennikarzy w Festiwalu zgłaszały swoich: reporterów, fotoreporterów, dziennikarzy, ekipy telewizyjne i radiowe poprzez formularz

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 25 lipca do 8 sierpnia. Liczba akredytacji jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydania mniejszej liczby akredytacji niż zgłoszeń. O przyznaniu bądź nieprzyznaniu akredytacji organizator poinformuje drogą mailową na wskazane w zgłoszeniach adresy mailowe do 8 sierpnia. Przyznane akredytacje będą do odebrania fizycznie (na podstawie weryfikacji danych na listach zgłoszeń z danymi z dowodu osobistego bądź legitymacji prasowej) w biurze festiwalu w dniu imprezy.

FORMULARZ AKREDYTACJI