Organizator: Barbara Czul, Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy, tel. 501009722

Światowe Stowarzyszenie Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zostało zawiązane w 2004 roku z inicjatywy Pani Barbary Czul, która obecnie piastuje funkcje Prezesa stowarzyszenia.

Celem statutowym stowarzyszenia jest organizacja imprezy promującej walory kulinarne, turystyczne i kulturalne polskich ziem górskich oraz reklama produktów (ze szczególnym uwzględnieniem kwaśnicy), turystycznych i kulturalnych polskich ziem górskich oraz reklama produktów i usług firm działających w branżach z ww. obszarów. Mamy zaszczyt poinformować, że członkami naszego stowarzyszenia są takie osobistości jak: Maciej Kuroń, Robert Makłowicz, Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, jak również Agnieszka Perepeczko.