logokwasnica

Światowe Stowarzyszenie Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zostało zawiązane w 2004 roku z inicjatywy Pani Barbary Czul, która obecnie piastuje funkcje Prezesa stowarzyszenia.

Celem statutowym stowarzyszenia jest organizacja imprezy promującej walory kulinarne, turystyczne i kulturalne polskich ziem górskich oraz reklama produktów (ze szczególnym uwzględnieniem kwaśnicy), turystycznych i kulturalnych polskich ziem górskich oraz reklama produktów i usług firm działających w branżach z ww. obszarów. Mamy zaszczyt poinformować, że członkami naszego stowarzyszenia są takie osobistości jak: Maciej Kuroń, Robert Makłowicz, Karol Okrasa, Pascal Brodnicki, jak również Agnieszka Perepeczko.

Członkiem Loży może być każdy, kto wypełni deklarację członkowską.
Serdecznie zapraszamy do wpisania się w poczet członków naszej organizacji!

Organizator: Barbara Czul, Światowa Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy, tel. 501009722
Światowe Stowarzyszenie Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy zostało zawiązane w 2004 roku z inicjatywy Pani Barbary Czul, która obecnie piastuje funkcje Prezesa stowarzyszenia.Jest jedynym organizatorem z zastrzeżonymi Prawami Autorskimi.